ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ                        Πειραιάς, 19-5-2011

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ.-FAX: 210-4582150

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας ενημερώνει ότι υλοποιώντας την απόφασή του για προσφυγή κατά της ένταξης των Δικαστικών Υπαλλήλων στο υπό κατάθεση νέο Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου  έχει αναθέσει σε νομική ομάδα την σύνταξη δικογράφου, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο περιμένοντας της ανακοινώσεως της Κυβέρνησης.

 

Παράλληλα επειδή έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση εντός του κλάδου για την σύγκλιση εκτάκτου Συνεδρίου επί του θέματος αποφάσισε να προτείνει στην Ο.Δ.Υ.Ε. την υιοθέτηση του ακόλουθου υπομνήματος, που στοιχειοθετεί το γιατί η Πολιτεία μάς οφείλει Ειδικό Μισθολόγιο, άλλως να το κινήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Με το παρόν υπόμνημα και ενόψει της έναρξης της συζήτησης για το νέο μισθολόγιο των Δημοσιών Υπαλλήλων, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας την αδικία, που υφίσταται μέχρι σήμερα ο κλάδος μας και ταυτόχρονα να ζητήσουμε την παρέμβασή σας ως προς την άρση της αδικίας αυτής.

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι αντιμετωπίζονται ως προς τις αμοιβές τους και μόνον σαν Δημόσιοι Υπάλληλοι υπαγόμενοι στο άρθρο 103 του Συντάγματος, ενώ το ίδιο το Σύνταγμα τους διακρίνει ρητά από την λοιπή Δημόσια Διοίκηση.

Συγκεκριμένα στο Τρίτο Μέρος [Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας] Τμήμα Ε΄[Δικαστική Εξουσία] Κεφάλαιο Πρώτο [Δικαστικοί Λειτουργοί και Υπάλληλοι] Άρθρο 92 [βοηθητικά όργανα δικαιοσύνης] το Σύνταγμα εντάσσει τους Δικαστικούς Υπαλλήλους στα Άμεσα Όργανα του Κράτους.

Εκ του λόγου αυτού: α)Τα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια έχουν νομολογηθεί ως Δικαστικά αποστερώντας μας την εκτός αυτών  προσφυγή (τρίτος βαθμός κρίσης) κάτι  που ισχύει μόνο για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς. β)Υπαγόμεθα σε ιδιαίτερο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Σας τονίζουμε ότι οι Υπάλληλοι της Βουλής αμείβονται με διαφορετικό τρόπο από τους λοιπούς Δημοσίους Υπαλλήλους ως συνεργάτες μιας εκ των εξουσιών, χωρίς μάλιστα να αναφέρονται σε συνταγματική διάταξη, ενώ εμείς όχι.

Η ιδιαιτερότητα της Γραμματείας των Δικαστηρίων έχει αναγνωριστεί και με δικαστικές αποφάσεις (108/1997 και 115/1997 Ολομέλεια Σ.τ.Ε.) και έγκειται στο ότι άπαντες τελούν υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες [πλην δακτυλογράφων και Επιμελητών Δικαστηρίων] και καμία ιδιαίτερη ρύθμιση ως προς τις αμοιβές τους δεν μπορεί να επεκταθεί στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα [απόφαση 1482/2002 Γ΄ Τμήμα Σ.τ.Ε.].

Αυτή η ιδιαιτερότητα [οριζόντια διάρθρωση] είναι αυτή που επιτρέπει στις μικρότερες [ολιγομελείς] υπηρεσίες να λειτουργούν παρά τα τεράστια οργανικά κενά.

Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι οι μεν Γραμματείς υπερβαίνουν καθημερινά τα φυσικά όρια αντοχής τους στην εργασία, αφού οι Δικαστικές Υπηρεσίες λειτουργούν με τρομακτικά κενά και διαρκώς αυξανόμενη δικαστηριακή ύλη, ενώ παράλληλα τους ανατίθενται και αυξημένα διαχειριστικά καθήκοντα [άρθρο 64 Ν.3900/2010].Οι δε επιμελητές δεν ασκούν καθήκοντα ανάλογα με εκείνα των ομοιόβαθμων τους στις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα αφού έχουν δικαίωμα υπογραφής δεσμευτικών για την Διοίκηση πράξεων.

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι στα  ακροατήρια των αυτοφώρων, σε πολλά Δικαστήρια της περιφέρειας, οι συνάδελφοι ανεβαίνουν στην έδρα μετά την 13.00΄ , παρά τη σχετική πρόβλεψη των Οργανισμών,  σε μια απόπειρα να εκδικάζονται έστω και ελάχιστες επιπλέον υποθέσεις από το τακτικό πινάκιο.

Επί σειρά δεκαετιών για εμάς δεν ισχύουν Νόμοι, Σύνταγμα και Ευρωπαϊκές Συνθήκες ως προς το σύστημα της αμοιβής μας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το  ίδιο το Κράτος έχει προβεί σε ευεργετικές ρυθμίσεις.

Ένα σύστημα αμοιβής οφείλει να εφαρμόζει την έννοια της απαγόρευσης των διακρίσεων με διττό τρόπο. Αρνητικώς ως οφειλή του Κράτους να απέχει από την διαφορετική μεταχείριση ομάδων προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες και θετικώς ως υπέχων την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα διακριτικής μεταχείρισης υπέρ  ορισμένης κατηγορίας προσώπων, προκειμένου να διορθώσει πραγματικές ανισότητες που υφίστανται σε βάρος τους.

Δεν μπορεί να εξαιρούνται εσαεί οι Δικαστικοί Υπάλληλοι από τον κύκλο προστασίας του Συντάγματος.

Από εσάς ζητάμε μόνο να θεραπεύσετε την αδικία που υφιστάμεθα ως κλάδος προωθώντας ένα ειδικό Κλαδικό Μισθολόγιο χωρίς να διεκδικούμε μέσω αυτού την αύξηση του συντάξιμου μισθού μας με επέκταση κρατήσεων σύνταξης σε ειδικά επιδόματα, όπως συνηθίζεται στα ειδικά μισθολόγια μέχρι σήμερα.

 

Για την συνέχεια της Πανελλαδικής πλέον συζήτησης του θέματος ως πρώτη πρόταση επεξεργασίας Μισθολογίου θέτουμε την κατά το παρελθόν ισχύουσα εισαγωγή των νεοπροσλαμβανομένων στον κλάδο μας με δυο [2] επιπλέον εισαγωγικούς μισθολογικούς βαθμούς-κλιμάκια.

 

Παρακαλούμε όποιον συνάδελφο έχει κάποια πρόταση εξειδίκευσης να την καταθέσει και το συντομότερο δυνατόν στα μέλη του Δ.Σ.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

               Δημήτριος Χατζίνας                             Αποστόλος Μαντζάρας