ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΛΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο14 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

H γενική συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της στην ΟΔΥΕ να καταθέσουν στο έκτακτο συνέδριο της ΟΔΥΕ της 16 και 17-11-2015 τα εξής:

 

1) Δεν επιθυμούμε καμιά αλλαγή στον κώδικα μας

2) Ζητούμε να αποσυρθεί το σχετικό άρθρο από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι στη διαβούλευση

3) Ζητούμε να υπογραφεί το Π.Δ. για την αξιολόγηση μας

4) Ζητούμε από το προεδρείο της ΟΔΥΕ να παραιτηθεί προκειμένου να γίνει άμεσα επανασυγκρότηση προεδρείου.

 

Βόλος, 13-11-2015

 

(Ακολουθούν 56 υπογραφές μελών του Συλλόγου)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)