ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης

Τηλ. Επικοινωνίας: 22510- 47955, 20381

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοιν.:  1) κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο, Γενικό Γραμματέα  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                       

            2) κ.κ. Βουλευτές Ν. Λέσβου

                       

Αξιότιμε κ.  Yπουργέ,

 

Εδώ και καιρό, ενόψει της σύστασης του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου είχαμε εκφράσει τους φόβους και την αγωνία μας για την ελλιπή στελέχωση των νέων υπηρεσιών και την αποδυνάμωση των λοιπών που υπάγονται στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Κατά την επίσκεψη του απελθόντος Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Καστανίδη ενώπιον των τοπικών φορέων, είχαμε λάβει διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα που θα ανέκυπτε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά το μείζον από μετατάξεις από άλλους φορείς του  δημόσιου τομέα.

 

ΗΔΗ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ !!!!!!!!!!

 

Ενόψει της σημερινής πραγματικότητας σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Για τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών θεσμοθετήθηκαν 13 συνολικά οργανικές θέσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων, λόγω της νησιωτικότητας, καλύφθηκαν αποκλειστικά από το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, σε αντίθεση με όλα τα άλλα νεοσύστατα Εφετεία που «άντλησαν» προσωπικό από περισσότερες από μία πρωτοδικειακές περιφέρειες όμορων νομών. Συγχρόνως βιώνουμε ήδη την άτακτη φυγή, οκτώ (8) συναδέλφων μας, οι οποίοι υπό τον φόβο της εφεδρείας, παραιτήθηκαν λόγω συνταξιοδότησης σε μία ημέρα. Αμέσως δημιουργήθηκαν 21 κενά οργανικών θέσεων, ήτοι (13) θέσεις που δόθηκαν στο Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών και οκτώ (8) οι παραιτηθέντες σύνολο είκοσι ένα (21) κενά που προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα.

 

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν ήδη στα υπό κατάργηση περιφερειακά Ειρηνοδικεία Πλωμαρίου, Παπάδου και Πολιχνίτου έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάθεσης σε υπηρεσίες της περιφέρειας του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, καίτοι οι οργανικές τους θέσεις με την πρόταση για την συγχώνευση των Ειρηνοδικείων είχαν δοθεί η μεν του Ειρηνοδικείου Παπάδου στο Πταισματοδικείο Μυτιλήνης, οι δε λοιπές στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης. Ο συνάδελφος του υπό κατάργηση Ειρηνοδικείου Ερεσού έχει ήδη μετατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου και το αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής διεκπεραιώνεται από το Ειρηνοδικείο Καλλονής. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το αντικείμενο εργασίας των περιφερειακών υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείων θα προστεθεί στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης και Πταισματοδικείο Μυτιλήνης χωρίς την αντίστοιχη κάλυψη των οργανικών θέσεων που θα μεταφερθούν. Λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι με τον πρόσφατο νόμο αυξήθηκε η καθ΄ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν με τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις και χωρίς τη παραμικρή αύξηση, η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα δυσχερής και η αντιμετώπιση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών από τους εναπομείναντες συναδέλφους εγγίζει τα όρια του αδύνατου.

 

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο ο κ. Πρόεδρος Εφετών Βορείου Αιγαίου για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του, να αποσπάσει άλλα τέσσερα (4) τουλάχιστον άτομα από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και μάλιστα έχει εκφράσει τη βούλησή του για τον Διευθυντή του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και τη Τμηματάρχη του Ποινικού Τμήματος, καθιστώντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχεδόν αδύνατη. Επιπροσθέτως, η Πταισματοδίκης Μυτιλήνης έχει ήδη ζητήσει και αυτή να αποσπαστεί υπάλληλος στην υπηρεσία της.

 

Εμείς μπροστά σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και ενόψει της επιδείνωσης που προβλέπεται ΖΗΤΑΜΕ τη συνδρομή σας ώστε να μη ζήσουμε την διάλυση των υπηρεσιών που λειτουργούσαν χωρίς προβλήματα μέχρι και σήμερα και να μην αποδυναμώσετε εντελώς τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, προκειμένου να λειτουργήσει ο δεύτερος, ο οποίος σημειωτέον έχει μικρότερη επαφή με κοινό και δικηγόρους. Επίσης ζητάμε να μην καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις στα δικαστήρια και να καλυφθούν ΑΜΕΣΑ γιατί στο τέλος θα λειτουργήσει μεν το Εφετείο και η Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου ενώ οι λοιπές δικαστικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον κύριο όγκο των δικηγόρων και πολιτών καθημερινά θα αναγράψουν  «ΚΛΕΙΣΤΟΝ».

 

Μυτιλήνη, 17-10-2011

Για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Βόμβα Παναγιώτα Ψάνη