Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-«Αγωνιστική Ενιαία

Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

 

Αθήνα, 29 Νοέμβρη 2012

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καταθέτουμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΥΕ την Πέμπτη 29-11-2012 τις παρακάτω προτάσεις:

 

Α) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1. Ανοικτές συνεδριάσεις του Δ.Σ. με έγκαιρη γνωστοποίηση (από το site) των συνεδριάσεων - θεμάτων ημερησίας διάταξης του Δ.Σ. και δημοσιοποίηση των πρακτικών.

2. Καθιέρωση τηλεσυνεδριάσεων του Δ.Σ. για ελάσσονος σημασίας ζητήματα, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα μετακίνησης.

3. Περιορισμό των εξόδων μετακίνησης και διαμονής και έλεγχο των μετακινήσεων.

4. Μείωση της συνδρομής των μελών στα 3€ με επιμερισμό: 1,5€ για τους Συλλόγους, 1€ για την ΟΔΥΕ και 0,5€ για την ΑΔΕΔΥ.

5. Επανεκλογή του Ταμία με επιλογή για τη θέση μέλους του Δ.Σ. που διαμένει στην Αθήνα, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα.

6. Διαπαραταξιακή εκπροσώπηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους τουλάχιστον της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

7. Να επιστραφούν τα Laptop, που είχαν δοθεί σε μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. που δεν έχουν εκλεγεί στο τωρινό Δ.Σ.

 

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό από τους επιλαχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2009 και με μετακινήσεις από τους ΙΔΑΧ της κεντρικής υπηρεσίας που εκδιώχθηκαν καθώς και με μετακινήσεις από άλλα Υπουργεία.

 

2. ΘΕΣΜΙΚΑ: α) Θεσμοθέτηση κριτηρίων για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και δρομολόγηση διαδικασιών κρίσεων για τις παραπάνω θέσεις ευθύνης από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ώστε να σταματήσει ο διορισμός προσωρινών Προϊσταμένων για τις θέσεις αυτές. β) Παράταση του χρόνου μεταφοράς αρμοδιότητας Εκουσίας στα Ειρηνοδικεία μέχρι 15-9-2012, προκειμένου να οργανωθούν υλικοτεχνικά και σε ανθρώπινο δυναμικό οι υπηρεσίες.

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Στρατηγικός μας στόχος είναι ένα μισθολόγιο που θα σέβεται τις σημερινές μας ανάγκες και θα μας επαναφέρει στα προ μνημονίου δεδομένα.

 

Βραχυπρόθεσμα προτείνουμε:

α) Αφού το Ενιαίο Μισθολόγιο το έσπασε η ίδια η Κυβέρνηση, διεκδικούμε ένταξη στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά ώστε να κερδίσουμε και εμείς το επίδομα των 150€ το μήνα.

β) Καταβολή υπερωριών 20 € το μήνα για να μην κλείσουν τα Δικαστήρια κάτω από το βάρος των εκκρεμοτήτων.

γ) Ο διανεμητικός λογαριασμό είναι ακόμα ενεργός. Άμεση  διεκδίκηση ποσοστού από την προσαύξηση της μετατροπής ποινών.

δ) Άμεση καταβολή  των εξόδων κίνησης των Επιμελητών με τροπολογία της σχετικής  διάταξης που περιορίζει την καταβολή των εξόδων κίνησης για «αποκλειστική επίδοση κλήσεων».

 

4. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Γενικές Συνελεύσεις όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μέσα στο Δεκέμβριο, ώστε με το νέο έτος (από Γενάρη 2013) να προχωρήσουμε σε διάφορες μορφές κινητοποιήσεων με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος (καταλήψεις, διακοπές κλπ), αφού προηγηθεί σωστή οργάνωση και δημοσιοποίηση μέσω των ΜΜΕ.

 

ΕΝΙΑΙΟ

ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ