Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»

"Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση" - Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Καταγγέλλουμε το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., γιατί ακόμη μια φορά, απέδειξε με τον πιο περίτρανο τρόπο, όχι μόνον το πόσο ανίκανο είναι, αλλά και το πόσο επικίνδυνο για τον κλάδο. Μετά τον αποκλεισμό της πρώτης σε ψήφους παράταξης, «με την γνωστή μεθόδευση», από τις θέσεις του Προεδρείου, ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ., (συνεπικουρούμενοι και από τα άλλα μέλη του Προεδρείου), αρνούνται να ενημερώσουν τις παρατάξεις που δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο, για ότι πράττουν.

 

Έτσι φθάσαμε στο σημείο, για το σημαντικότερο θέμα, που θα κρίνει το μέλλον όλων των δικαστικών υπαλλήλων, (πρότυπη δίκη για την υπαγωγή ή μη των δικαστικών υπαλλήλων στον ν.4024/2011), αντί να συγκληθεί Έκτακτο Συνέδριο, (τι πιο σημαντικό θέμα, θα υπάρξει άραγε για να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο;), «έγινε;» μία συνεδρίαση του Δ.Σ., και μετά την πρόσθετη παρέμβαση που απεφάσισε το Προεδρείο να κάνει με δικηγόρο της επιλογής του, συγκεντρώθηκαν, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, «εν κρυπτώ και παραβύστω» για να συντάξουν την προσθήκη-αντίκρουση χωρίς να ενημέρωσουν τους δικαστικούς υπαλλήλους αλλά ούτε και όλες τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της  Ο.Δ.Υ.Ε. Αν νομίζουν ότι όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, δεν πρέπει να έχουν γνώμη και άποψη, και ότι τους έχουμε εκχωρήσει εν λευκώ, το μέλλον μας, είναι πολύ μακριά νυχτωμένοι.

 

ΖΗΤΑΜΕ την σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου, για να αποφασίσουν οι συνάδελφοι:

1ο) Την από εδώ και στο εξής δράση και διεκδικήσεις του Κλάδου, δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται πια να το εκφράσει αυτό το Δ.Σ. με τον τρόπο  που λειτουργεί (…..ή καλύτερα, που ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ)!

2ο) Αν θέλουν να συνεχίσουν να μας εκπροσωπούν αυτοί, που απαρτίζουν το σημερινό Προεδρείο του Δ.Σ. της  Ο.Δ.Υ.Ε.

 

ΕΝΙΑΙΟ

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»- Συνεργαζόμενοι  Δικαστικοί Υπάλληλοι