Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

 

ΑΙΤΗMA ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ

 

ΘΕΜΑ: «Οικονομικός Απολογισμός θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.»

 

Συνάδελφοι,

 

με την παρούσα, η παράταξή μας υπενθυμίζει προς τα μέλη του απερχόμενου Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ πως η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει από το α΄δεκαήμερο του Ιούλη 2014. Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., ο οποίος θα κατατεθεί στο επικείμενο Συνέδριο, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθούν έγκαιρα τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να τα μελετήσουμε ώστε να έχουμε διαμορφωμένη άποψη στην εν λόγω συνεδρίαση και συγκεκριμένα.

 

1.- Οικονομικό Απολογισμό

2.- Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

3.- Φωτοαντίγραφο των σελίδων του βιβλίου Ταμείου που να περιέχονται οι εγγραφές περιόδου από 1/1/2014 έως 7/7/2014.

4.- Ειδικό ενημερωτικό σημείωμα το οποίο να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. α.) Αναλυτική παρουσίαση οφειλών της ΟΔΥΕ προς τρίτους (ΑΔΕΔΥ, προμηθευτές κλπ). β.) Αναλυτική παρουσίαση εκκρεμών προς απόδοση δικαιωμάτων επί εισφορών των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων Μελών της ΟΔΥΕ (ποσά που παραμένουν στο Ταμείο της ΟΔΥΕ ένεκα αδυναμίας είσπραξης τους) και γ.) Γραπτή ενημέρωση για το ποία ήταν η τελευταία περίοδος απόδοσης δικαιωμάτων επί εισφορών των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων Μελών της ΟΔΥΕ.

 

Τελούντες εν αναμονή λήψης των ανωτέρων,

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αθήνα, 20 Αυγούστου  2014

 

Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι