ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 06/12/2019

Αρ. Πρωτ. 102

ΨΗΦΙΣΜΑ

(Για τον Έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διετίας 2012-2014) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ 66 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Στην Αθήνα και σε αίθουσα του ξενοδοχείου ATHENS ZAFOLIΑ, σήμερα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων, μετά από έγγραφες προτάσεις των Συλλόγων Άμφισσας, Ηρακλείου, Ρόδου, Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, Ημαθίας, Σάμου, Λιβαδειάς, Άρτας, Τρίπολης, Καρδίτσας, Αγρινίου, Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α. και Ναυπλίου, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ το ακόλουθο ΨΗΦΙΣΜΑ:
 

1ο) Να επιστραφούν στο Ταμείο της Ο.Δ.Υ.Ε. τα καταλογισθέντα ποσά, που αφορούν την διαχείριση της θητείας 2012-2014, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και δικαστικά (με κατάθεση αγωγής).
 

2ο) Να παραιτηθούν οι εμπλεκόμενοι με καταλογισμό ποσών κατά την ανωτέρω θητεία, από οποιαδήποτε συνδικαλιστική θέση, ανεξάρτητα του βαθμού εμπλοκής τους (με την διευκρίνιση ότι η αναφορά γίνεται και για τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους).

(Ως προς το σκέλος που αφορά τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους διαχώρισε τη θέση του ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Λασιθίου γιατί δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση από τον Σύλλογο.)