ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Αρ.Πρωτ. 239

 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Υγείας, κ.Βασίλειο Κικίλια

Κοινοποίηση:
1.Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
2.Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη


Αξιότιμε κ.Υπουργέ


Μετά την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης για την σταδιακή πλήρη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων από σήμερα 6.4.2021, θεωρούμε ως μία εκ των αναγκαίων προϋποθέσεων για να είναι η επαναλειτουργία αυτή, όσο γίνεται πιο ασφαλής, την προτεραιοποίηση των εργαζομένων στα Δικαστήρια (Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών) και τα Υποθηκοφυλακεία, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 

Το αίτημα μας, που δεν είναι νέο αλλά αποτελεί συνέχεια των αιτημάτων που έχουμε ήδη υποβάλει προς όλους τους αρμόδιους φορείς της εποπτείας σας(βλ. τα με αρ.πρωτ. 235/19-3-2021, 226/3-2-2021, 213/19-11-2020) σχετικά έγγραφα μας που σας επισυνάπτονται με το παρόν), χωρίς όμως μέχρι τώρα να τύχουν κάποιας συγκεκριμένης απάντησης, θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, δεδομένου ότι:


1ο) Το σύνολο των ατόμων προς εμβολιασμό που αφορά το αίτημά μας, δεν ξεπερνά τις 10.000,
2ο) Στους χώρους των Δικαστηρίων και των Υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας, συρρέουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες διαφόρων και διαφορετικών ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων και είναι αναπόφευκτη η στενή κοινωνική επαφή και ο συγχρωτισμός, λαμβανομένου υπόψη ότι η πλειονότητα των δικαστικών κτηρίων της χώρας είναι παλαιάς δόμησης και με ελλιπή ή ανεπαρκή συστήματα αερισμού, κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής,
3ο) Ένας μεγάλος αριθμός από τους εργαζόμενους στα Δικαστήρια (Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί και Γραμματείς Εδρών, Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί και Γραμματείς Ανάκρισης, Γραμματείς σε Τμήματα χορήγησης πιστοποιητικών κλπ), ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά παρά ταύτα είναι υποχρεωμένοι από την φύση της εργασίας τους να βρίσκονται καθημερινά στο χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα την έκθεση τους σε μεγάλο κίνδυνο για μετάδοση του ιού.

Κύριε Υπουργέ,


Με την κοινοποίηση του αιτήματός μας ζητούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση είτε με το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., είτε από κοινού και με τους υπόλοιπους φορείς της Δικαιοσύνης, προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας, αφού η από μέρους σας αποδοχή του αιτήματος για εμβολιασμούς, δεν θα συμβάλει απλά στη προστασία της υγείας των εργαζομένων στα Δικαστήρια και των συναλλασσομένων μ΄ αυτούς (που είναι βέβαια το κύριο ζητούμενο), αλλά θα αποτελέσει και τον τρόπο επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την λειτουργία των Δικαστηρίων και των Υποθηκοφυλακείων.
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          

Γιώργος Διαμάντης                                  Μαριάνθη Μισαηλίδου