ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 12/10/2015

Αρ.Πρωτ. 47/2015

 

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΚΑΙ

2. ANAKOIΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 37,38,39,16,11,12,13,14 και 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

Συνάδελφοι,

 

Την Τετάρτη 7/10/2015 πραγματοποιήθηκε (η μετά από αναβολή και με την σύμφωνη γνώμη όλων των εκπροσώπων των συνδυασμών αναβληθείσα) συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, ετέθησαν τα ζητήματα που για πρώτη φορά με διεξοδικό τρόπο, αναλυτικά και οργανωμένα σας είχαμε ενημερώσει με την με αριθμ.πρωτ. 44/5-10-2015 ημερήσια διάταξη - ανακοίνωσή μας (πατήστε πάνω στον αριθμό πρωτ. για να την ανοίξετε).

 

Από την ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν τα περισσότερα και πιο επίκαιρα επί της ουσίας ζητήματα που ομόφωνα προσυμφωνήσαμε.

 

Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός του ότι  η οργανωμένη αυτή διαφανής και δημοκρατική διαδικασία δεν εκτιμήθηκε από ορισμένους που ταυτίζονται με την προχειρότητα και την αοριστία.

 

Συζητήθηκαν θέματα τρέχουσας επικαιρότητας που αφορούν τον κλάδο, και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις, σύμφωνα με τη θεματολογία - ημερήσια διάταξη:

1. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της υποχρεωτικής εγγραφής δικαστικών υπαλλήλων στο ΜΤΠΥ, μετά από διεξοδική συζήτηση, με την παρουσία και πολλών ενδιαφερομένων συναδέλφων από την Αττική και μελών του Προεδρείου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (οι οποίοι συνάδελφοι από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη παρευρέθησαν  αυτοβούλως, ζήτησαν και πήραν το λόγο) και της νομικής συμβούλου της ΟΔΥΕ κ. Δέσποινας Μεταξά, αποφασίσθηκε όπως, εκτός από τη συνδικαλιστική και πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος (π.χ. με νομοθετική διάταξη), να προβούμε σε άσκηση αίτησης αναθεώρησης - θεραπείας της απόφασης του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ την οποία και θα καταθέσουμε σύντομα στο ΜΤΠΥ, και ταυτόχρονα κατάθεση αίτησης ακύρωσης της απόφασης του ΔΣ του ΜΤΠΥ ενώπιον του ΣτΕ και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ.

 

Ειδικότερα δε εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και έγιναν δεκτές, όπως ακριβώς εισήχθησαν, η με αριθμό πρωτ. 40/30.09.2015 (πατήστε πάνω στον αριθμό πρωτ. για να την ανοίξετε) μελέτη, (στην οποία επισυνάφθηκε η από 2-5/10/2015 "νέα ολοκληρωμένη παρουσίαση" που επεξεργαστήκαμε εκ μέρους του προεδρείου), καθώς και η τακτική, η στρατηγική και οι επιμέρους προτάσεις έτσι όπως τις επεξεργάστηκε και τις δημοσίευσε το Προεδρείο της ΟΔΥΕ από τις 27/09/2015 και μετά.

 

Σήμερα επικυρώθηκε και οριστικοποιήθηκε η συνεργασία και η συμφωνία μας, ως προς όλες τις λεπτομέρειες της με τη νομική μας σύμβουλο κ. Δέσποινα Μεταξά, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και προς το τέλος της συζήτησης του θέματος αυτού, τέθηκε εκ μέρους των εκπρόσωπων της ΔΑΚΕ και του ΠΑΜΕ σε συζήτηση και εισηγητικά για έγκριση η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΩΝ) ΕΥΘΥΝΩΝ που τρία μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ (Δ. Λιάτσος, Λ.Χανδρινός, Χ.Λυμπερόπουλος) ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ κατέθεσαν στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ημερομηνία 5/10/2015, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ.

Αλλά μετά και από αντιρρήσεις και διαφωνίες για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της,  που εκφράστηκαν από μέλη του προεδρείου της ΟΔΥΕ, απέσυραν το αίτημα για συζήτηση και έγκριση από το ΔΣ της ΟΔΥΕ, χωρίς να γνωρίζουμε εάν και τι θα κάνουν στη συνέχεια για το ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προς τούτο απόφαση και έγκριση από το Δ.Σ.

 

Συνάδελφοι,

Επανερχόμενοι στην ουσία του ζητήματος και του προβλήματος με το ΜΤΠΥ, και στα πλαίσια της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 12/10/2015 συνάντηση αντιπροσωπείας του προεδρείου της ΟΔΥΕ και εκπροσώπων συνδυασμών με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων, κ. Τάσο Πετρόπουλο, στον οποίο θέσαμε το αίτημα νομοθετικής παρέμβασης για την επίλυση του προβλήματος με το ΜΤΠΥ.

(Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Γ. Διαμάντης, Χ. Καϋμενάκης, Α. Πάσχος, Λ. Μπεσμέρτης, Λ. Χανδρινός, Δ. Λιάτσος και Μ. Μισαηλίδου)

 

2. Στην ίδια συνάντηση με τον κ. Τάσο Πετρόπουλο θέσαμε και το αίτημα της συνταξιοδότησής μας από το ταμείο νομικών ταυτόχρονα με το δημόσιο.

 

3. Καθώς και το αίτημα για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού του ταμείου αρωγής υπαλλήλων αρμοδιότητας υπουργείου δικαιοσύνης που συστάθηκε με τον νόμο 1816/1988, με έσοδά του από τις αμοιβές των γραμματέων των διαιτησιών μέσω του οποίου ενισχύονται οικονομικά δικαστικοί υπάλληλοι για θέματα υγείας.

Όπως την ως άνω ΚΥΑ την επεξεργαστήκαμε και δημοσιεύσαμε ως εισήγηση του προεδρείου της ΟΔΥΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 43/05.10.2015 (πατήστε πάνω στον αριθμό πρωτ. για να την ανοίξετε), και εγκρίθηκε ομόφωνα, όπως ακριβώς εισήχθη, από τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ στην συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου.  

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεσμεύτηκε ότι,

αφού εξετάσει και μελετήσει τα αιτήματα και τις προτάσεις μας,

θα μας απαντήσει σε νεότερη συνάντησή μας.

 

4. Πριν 3 μήνες, αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, στις 14 Ιουλίου 2015 και ύστερα από πρόταση - αίτημα των εκπροσώπων των συνδυασμών  του ΠΑΜΕ,  της ΔΑΚΕ και του ΑΣΚ (ΟΔΥΕ), αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η σύγκληση έκτακτου συνεδρίου στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2015 με θεσμικά (βαθμολόγιο, υπηρεσιακά συμβούλια, κώδικες) και άλλα κλαδικά ζητήματα. Σε αυτή την απόφαση τότε είχαν μειοψηφήσει τα μέλη του προεδρείου και οι εκπρόσωποι των συνδυασμών της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ενώ είχε ψηφίσει λευκό ο Λαυρέντης Μπεζμέρτης, Ταμίας της ΟΔΥΕ και μέλος της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Λόγω της προκήρυξης εκλογών, δεν πραγματοποιήθηκε η σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου στις ημέρες που είχε αποφασιστεί.

Στη συνεδρίαση δε του ΔΣ της ΟΔΥΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 αποφασίστηκε και τυπικά η αναβολή του έκτακτου συνεδρίου για μετά την συγκρότηση της νέας κυβέρνησης σε ημερομηνία που θα καθορίζονταν σε επόμενη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση αυτή προγραμματίστηκε, μετά από αναβολή, για την Τετάρτη 7/10/2015, και αποφασίσθηκε, ομόφωνα πλέον, να συγκληθεί το έκτακτο συνέδριο για θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα κλαδικά ζητήματα, τον μήνα Νοέμβριο 2015. Σε τόπο, με ημερήσια διάταξη και άλλες λεπτομέρειες  που θα καθοριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

 

5. Αποφασίστηκε, επίσης, ομόφωνα, ύστερα από πρόταση του εκπροσώπου του συνδυασμού της ΟΔΥΕ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ" και Α' Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ Χρήστου Καϋμενάκη, να συγκληθεί και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ συνέδριο για να αντιμετωπίσει, πέραν του οτιδήποτε άλλου προταθεί και συμφωνηθεί, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της ΟΔΥΕ,

ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εγγράφονται ως μέλη στους πρωτοβαθμίους συλλόγους - μέλη της ΟΔΥΕ όλοι οι συνάδελφοι (που εργάζονται στα δικαστήρια και στις γραμματείες των δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων) Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Κατά πλειοψηφία δε, ως ημερομηνίες σύγκλησης και συνεδρίασης του ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ορίστηκαν οι 13 & 14 Νοεμβρίου 2015, και του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ η 13 Νοεμβρίου 2015 (σε τόπο που, όπως προαναφέραμε, θα καθορισθεί σε επόμενο χρόνο).

 

6. Για το ζήτημα που προέκυψε στα Ειρηνοδικεία με την ψήφιση του ν. 4336/2015 και τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 7698/20-8-2015 ερμηνευτική εγκύκλιο, επιλέγοντας εκείνες που σχετίζονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία και έχουν να κάνουν με την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές, έγινε διεξοδική συζήτηση και αποφασίσθηκε ομόφωνα η άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με Ενώσεις Δικαστών και Δικηγορικών Συλλόγων για την κατά προτεραιότητα στελέχωση των Ειρηνοδικείων και όχι μόνον. Ταυτόχρονα, αποφασίσθηκε η από κοντά δυναμική παρουσία όλων στους χώρους εργασίας και η δυναμική, αν χρειαστεί, αντιμετώπιση και στήριξη των συναδέλφων με στάσεις και αποχές.

 

7. Σε επόμενη ανακοίνωσή μας θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συζήτηση που ακολούθησε, καθόσον, σιγά - σιγά, συνειδητοποιούν όλο και περισσότεροι ότι το σημερινό Προεδρείο της ΟΔΥΕ δεν είναι μόνο του επειδή έτσι το ήθελε, άραγε και πως μπορούσε να το κάνει, αλλά επειδή κάποιοι βολεύονται μόνο σε δεσποτικούς θώκους και όχι σε απλά στασίδια, κάποιοι άλλοι αναπολούν περασμένα μεγαλεία αρνούμενοι τη συμμετοχή και αλλάζουν πορεία σαν τις «φελούκες» στον άνεμο.

 

Το Προεδρείο, όμως, δεν πορεύεται μόνο του·  έχει εσάς που γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι μας οδήγησαν εδώ.

 

Αυτοί που τώρα δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι εσείς με την επιλογή σας τους βάλατε στο περιθώριο που τους άξιζε, όπως πρέπει να κάνετε και σε μας αν διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας.

 

Προς το παρόν, σας θέλουμε όλους για να ανατρέψουμε ότι παλιό και σάπιο καταπίνει αυτή τη χώρα.

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Διαμάντης

Ανδρέας Πάσχος