ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Αρ.Πρωτ. 110

 

Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κο Ιωάννη  Ραγκούση

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κο Χαράλαμπο Καστανίδη

2. Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  κο Γεώργιο  Ντόλιο

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό, Α) …της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης και μετακίνησης των δικαστικών αντιπροσώπων και Β) ..της συγκρότησης ειδικών εκλογικών συνεργείων, δικαστικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των  δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 και 14 Νοεμβρίου 2010 και καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης που θα καταβληθεί σ΄αυτούς.

 

Τα ειδικά εκλογικά συνεργεία, συγκροτούνται από τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας και προσφέρουν εργασίας για την προπαρασκευή , διενέργεια και ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών των Δημοτικών και  Περιφερειακών εκλογών. Τα συνεργεία αυτά λειτουργούν πέρα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακή) καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τόσο πρίν τις εκλογές όσο και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από αυτές (επανακαταμετρήσεις , ενστάσεις , εκλογοδικείο). Στα παραπάνω εκλογικά συνεργεία μετέχουν όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, δακτυλογράφοι και επιμελητές δικαστηρίων. Η προσφορά και συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων στις εκλογικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα  σημαντική, αφού από την κλήρωση των εφορευτικών επιτροπών, την επίδοση των διορισμών τους, την έκδοση  και  επίδοση  διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων και την παραλαβή των εκλογικών σάκκων και αποτελεσμάτων μέχρι τις επανακαταμετρήσεις και την ανακήρυξη των  επιτυχόντων εμπλέκονται οι δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας.

 

Όλα τα παραπάνω που φανερώνουν την ουσιαστική και σημαντική συμμετοχή και συνεισφορά μας στις εκλογικές διαδικασίες, αμείβονταν όλα τα προηγούμενα έτη με ποσό ανάλογο της προσφοράς μας. Επειδή ήδη αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσμίες που ορίζει η εκλογική νομοθεσία  πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις σχετικές εκλογικές διαδικασίες.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ