ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 07/10/2015

Αρ.Πρωτ. 45/2015

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Σχετική η με αρ. 40/30.09.2015 "μελέτη και προτάσεις - εισήγηση" του προεδρείου της ΟΔΥΕ, η οποία δημοσιεύεται στην κεντρική στήλη της ιστοσελίδας μας.

 

Συνάδελφοι,

 

στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ, εγκρίθηκε ομόφωνα η ως άνω εισήγηση - μελέτη του προεδρείου της ΟΔΥΕ, στην οποία επισυνάφθηκε η από 2 - 5 Οκτωβρίου 2015 "νέα ολοκληρωμένη παρουσίαση" που επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε ο Α' Αντιπρόεδρος της ΟΔΥΕ Χρ. Καϋμενάκης.

 

Μετά από πρόσκληση του προεδρείου, στη συνεδρίαση συμμετείχε και η δικηγόρος κ. Δέσποινα Μεταξά (κατά καιρούς νομική σύμβουλος και συνεργάτης της ΟΔΥΕ με πάγια μηνιαία ή κατ' αποκοπή αποζημίωση).

 

Η νομική σύμβουλος εισηγήθηκε κι εκείνη την ίδια ακριβώς στρατηγική με την εισήγηση του προεδρείου της ΟΔΥΕ.

 

Στην ανοιχτή συνεδρίαση συμμετείχαν με δικαίωμα λόγου και το προεδρείο του Συλλόγου Θεσ/νίκης και αρκετοί συνάδελφοι που τους αφορά άμεσα το ζήτημα με το ΜΤΠΥ, οι οποίοι και πήραν τον λόγο όποτε τον ζήτησαν.

 

Εν ολίγοις, έγιναν ομόφωνα δεκτές η μελέτη, η τακτική, η στρατηγική και οι επιμέρους προτάσεις, έτσι όπως τις επεξεργαστήκαμε και τις δημοσιεύσαμε ως προεδρείο από τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, προ 11 ημερών, και ειδικότερα:

(α) Θα προσφύγουμε στο ΔΣ του ΜΤΠΥ με αίτηση αναθεώρησης της απόφασής του.

(β) Θα προσφύγουμε, επίσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης της απόφασης του ΔΣ του ΜΤΠΥ και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασής του.

(γ) Για το ζήτημα αυτό θα συναντηθούμε με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τάσο Πετρόπουλο, την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015.

 

Στους προσφεύγοντες/αιτούντες θα είναι από κοινού και στις ίδιες αιτήσεις:

η ΟΔΥΕ, οι λεγόμενοι Εφετειακοί Σύλλογοι και άλλοι μεγάλοι και Πανελλήνιοι Σύλλογοι/Ενώσεις, και βέβαια αρκετοί συνάδελφοι ενδεικτικά.

 

Από σήμερα ξεκινά ένας δύσκολος αγώνας, τον οποίο θα τον δώσουμε ενωτικά, αφού όλοι συντασσόμαστε και συμπορευόμαστε με το ΔΣ της ΟΔΥΕ.

 

Καλό θα είναι δε να αφήνουμε λίγο χώρο και χρόνο στο ΔΣ και στο προεδρείο της ΟΔΥΕ να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και προτάσεις της ΟΔΥΕ...

Γιατί έτσι κι αλλιώς, αυτό που ισχύει και μάλιστα με εγκυρότητα αδιαμφισβήτητη είναι οι ανακοινώσεις του ΔΣ και του προεδρείου για τις οποίες και είναι υπόλογα και υποκείμενα σε κριτική τα μέλη τους, και όχι οι ατομικές...

 

 

Για το ΔΣ της ΟΔΥΕ

 

Ο πρόεδρος Ο αναπληρωτής γ. γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης

Ανδρέας Πάσχος