ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ανεξάρτητο Αυτόνομο Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (με αλφαβητική σειρά): ΔΕ, ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ.

 

Η ταυτότητα των υποψηφίων διευθυντών στα 5 Δικαστήρια και 3 Εισαγγελίες της Αθήνας. Κείμενο του Χρήστου Καϋμενάκη, το οποίο δημοσιεύτηκε τμηματικά στο facebook από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 έως και την Τρίτη 20 Ιουλίου 2017.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Είναι γνωστή η θέση μου και από τις πολλές αναρτήσεις μου για το άρθρο 48 και το ζήτημα της επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών τους.

Με το κείμενο αυτό, παρουσιάζεται μια μικρή μελέτη στοιχείων...
Η μελέτη καλύπτει και τους συναδέλφους που αποκλείστηκαν και τους 48άρηδες.

 

Θα συνεχιστεί, με πολλά στοιχεία.
Για γνώση, διαφάνεια και δημοσιότητα. Χωρίς καμουφλάζ ή φτιασιδώματα.

Για όσους/όσες διαβάζουν, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα.
Για όποιον/α τον/την ενδιαφέρει πραγματικά το ζήτημα και όχι μόνο ως κουτσομπολιό (επονομαζόμενο και κοινωνική κριτική) και για επιδερμική συζήτηση.

 

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

 

I. Συνολικά 74 (68 ΠΕ με Α' βαθμό, 5 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό) είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ (πτυχιούχοι που ανήκουν στη βαθμολογική κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ) δικαστικοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση για να κριθούν και να επιλεγούν ως προϊστάμενοι διεύθυνσης στις Γραμματείες των 5 Δικαστηρίων Αθηνών (Άρειος Πάγος, Εφετείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Αθηνών, Ειρηνοδικείο Αθηνών και Πταισματοδικείο Αθηνών) και των 3 Εισαγγελιών (Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών).
Υπέβαλαν ξεχωριστή αίτηση για κάθε διεύθυνση.

 

II. Από τους 74 ΠΕ και ΤΕ υποψηφίους,
οι 51 (68,92%) είναι γυναίκες και
οι 23 (31, 08%) είναι άνδρες!

 

III. Οι ως άνω 74 ΠΕ και ΤΕ υποψήφιοι υπέβαλαν συνολικά 278 ξεχωριστές αιτήσεις, από μία (1) για τις ως άνω 8 διευθύνσεις, αφού είχαν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε όλες τις διευθύνσεις.
Δηλαδή, κάθε υποψήφιος/α υπέβαλε κατά μέσο όρο ξεχωριστή αίτηση για τις μισές περίπου - τις 4 από τις 8 διευθύνσεις!

Αναλυτικά:
9 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για όλες τις ως άνω 8 διευθύνσεις!
4 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 7 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
4 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 6 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
11 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 5 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
9 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 4 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
9 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 3 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
7 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 2 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
22 ΠΕ ή ΤΕ υποψήφιοι/ες υπέβαλαν αίτηση για 1 από τις 8 ως άνω δ/νσεις!
Σύνολα: 74 υποψήφιοι/ες με 278 αιτήσεις για 8 μόνο διευθύνσεις!

 

IV. Διευκρινίζω και τονίζω ότι όλα τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία των 74 (68 ΠΕ με Α' βαθμό, 5 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό) υποψηφίων διευθυντών για τα 5 Δικαστήρια και τις 3 Εισαγγελίες της Αθήνας, αφορούν στους αποφοίτους - πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που ανήκουν στη βαθμολογική κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και έχουν τουλάχιστον τον Β' βαθμό.
Αφού μόνον αυτοί, μόνον οι 74 ((68 ΠΕ με Α' βαθμό, 5 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό) περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση υποψηφίων για τις 8 διευθύνσεις της Αθήνας, η οποία κατάσταση συνοδεύει το ερώτημα.

 

V. Βεβαίως, υπάρχουν και 9 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από αποφοίτους Λυκείου που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ και έχουν τον Α' βαθμό, οι οποίες (ενν. αιτήσεις) εστάλησαν και αυτές μαζί με το ερώτημα στο αρμόδιο 5μελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αλλά οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που συνοδεύει το ερώτημα!

 

VI. Συνέχεια της προηγούμενης διευκρίνησης: Δεν γνωρίζω πόσοι απόφοιτοι Λυκείου (ΔΕ) υπέβαλαν τις 9 αιτήσεις, ούτε και την υπηρεσιακή τους ηλικία, ούτε αν είχαν ενταχθεί στην κατηγορία ΠΕ. Πάντως, είναι τουλάχιστον 3.

 

VII. Οι αιτήσεις των ΔΕ υποβλήθηκαν: 1 για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, 3 για το Εφετείο Αθηνών, 1 για την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 1 για το Πρωτοδικείο Αθηνών, 1 για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 1 για το Ειρηνοδικείο Αθηνών και 1 για το Πταισματοδικείο Αθηνών.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

 

VIII. Όπως γράφω πιο πάνω, οι 74 (68 ΠΕ με Α' βαθμό, 5 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό) υποψήφιοι διευθυντές για τα 5 Δικαστήρια και τις 3 Εισαγγελίες της Αθήνας, υπέβαλαν 278 αιτήσεις.
Κατά μέσο όρο ο καθένας και η καθεμιά υπέβαλαν αίτηση για 4 από τις ως άνω 8 διευθύνσεις!
Ως εξής:

(α) Για τη Διεύθυνση του Αρείου Πάγου έκαναν αίτηση 29 (27 ΠΕ με Α' βαθμό και 2 ΤΕ με Α' βαθμό)

(β) Για τη Διεύθυνση της Εισαγγελίας του Α.Π. έκαναν αίτηση 25 (23 ΠΕ με Α΄βαθμό και 2 ΤΕ με Α' βαθμό).

---> Επίσης, έκανε αίτηση και 1 ΔΕ... (βλέπε πιο πάνω σχετικό σχόλιο μου για τις αιτήσεις των αποφοίτων Λυκείου που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ)

(γ) Για τη Διεύθυνση του Εφετείου Αθηνών έκαναν αίτηση 41 (37 ΠΕ με Α' βαθμό, 3 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό).
---> Επίσης, έκαναν αίτηση και 3 ΔΕ...

(δ) Για τη Διεύθυνση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών έκαναν αίτηση 31 (27 ΠΕ με Α' βαθμό, 3 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό).
---> Επίσης, έκανε αίτηση και 1 ΔΕ...

(ε) Για τη Διεύθυνση του Πρωτοδικείου Αθηνών έκαναν αίτηση 34 (30 ΠΕ με Α' βαθμό, 3 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό).
---> Επίσης, έκανε αίτηση και 1 ΔΕ...

(στ) Για τη Διεύθυνση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έκαναν αίτηση 24 (22 Π με Α' βαθμό, 1 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό).
---> Επίσης, έκανε αίτηση και 1 ΔΕ...

(ζ) Για τη Διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έκαναν αίτηση 46 (42 ΠΕ με Α' βαθμό, 3 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό).
---> Επίσης, έκανε αίτηση και 1 ΔΕ...

(η) Για τη Διεύθυνση του Πταισματοδικείου Αθηνών έκαναν αίτηση 47 (44 ΠΕ με Α' βαθμό και 3 ΤΕ με Α' βαθμό).
---> Επίσης, έκανε αίτηση και 1 ΔΕ...

 

IX. Συμπέρασμα:
Το Πταισματοδικείο Αθηνών είναι πρωταθλητής στο τοπικό Αθηνών, ίσως και στο Πανελλήνιο, στο σύνολο των προτιμήσεων (των αιτήσεων) των υποψηφίων! Πρωταθλητής καρδιάς!
47 από τους/τις 74 υποψηφίους (68 ΠΕ με Α' βαθμό, 5 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό) προτιμούν να γίνουν προϊστάμενοι διεύθυνσης στο Πταισματοδικείο Αθηνών.

Δεύτερο στην καρδιά των υποψηφίων, με 46 αιτήσεις προτίμησης. έρχεται το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Κοινώς, σφαγή στην ποδιά της κυρά Διεύθυνσης των 5 Δικαστηρίων και 3 Εισαγγελιών της Αθήνας. Σφαγή, συγγνώμη, ανταγωνισμός και συναγωνισμός ήθελα να πω, μεταξύ ΠΕ και ΠΕ, ναι, ΠΕ και ΠΕ? Κράμερ εναντίον Κράμερ!
Τύφλα να έχει ο πόλεμος ΠΕ εναντίον ΔΕ!

 

X. Αργότερα, σε άλλη ανάρτηση θα αναφερθούμε και στον Πειραιά.

 

XI. ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ των 74 (68 ΠΕ με Α' βαθμό, 5 ΤΕ με Α' βαθμό και 1 ΤΕ με Β' βαθμό) υποψηφίων διευθυντών:
1. Από τους 74 υποψηφίους ΠΕ με Α' βαθμό, η 1 έχει και διδακτορικό δίπλωμα!
2. Ενώ 5 από τους 74 έχουν και μεταπτυχιακό δίπλωμα!

(Θα συνεχιστεί η παρουσίαση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, με άλλη δημοσίευση...)
....................................................................................................................
....................................................................................................................

 

XII. Όλα θα κριθούν "ΕΡΗΜΗΝ" (μας), από 5 ανθρώπους, τους 3 δικαστές και τους 2 οιονεί δικαστές - τους εκπροσώπους μας!
Η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη θα φανεί αν θα λάμψουν μετά τη συνεδρίαση και τις αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.
Το οποίο, δυστυχώς, συνεδριάζει και αποφασίζει χωρίς να έχει και να τηρεί νομολογία.
Χωρίς την παρουσία ή ακρόαση των υποψηφίων..
Σε κλειστή και όχι σε δημόσια συνεδρίαση.
Γι αυτό και τα στοιχεία, δημοσιευμένα εκ των προτέρων, θα δώσουν σε πολλούς τη δυνατότητα να κρίνουν την αντικειμενικότητα της διαδικασίας και των αποφάσεων του 5μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, και ως προς εκείνους που θα επιλέξουν και τοποθετήσουν ως διευθυντές... και ως προς εκείνους που θα αποκλείσουν/απορρίψουν...

Όλα θα κριθούν ερήμην μας, από 5 ανθρώπους, 3 δικαστές και 2 οιονεί δικαστές.

 

XIII. Θα δούμε που θα καταλήξει, αν έχει ουσία ή είναι φούσκα το αριθμητικά μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή με αιτήσεις των υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ...
Δεν ξέρω αν πράγματι το εννοούσαν ή έκαναν την αίτηση για άλλους λόγους.
Όπως άκουσα, υποβλήθηκαν ορισμένες παραιτήσεις μετά την αποστολή των ερωτημάτων!!! Ποιος ξέρει για ποιον λόγο!

 

Αθήνα 17 - 18 Ιουλίου 2017
Χρήστος Καϋμενάκης