ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 29/08/2017

Αρ.Πρωτ. 64

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

ΘΕΜΑ: Εμμισθοποίηση Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων

 

Σχετ.: Έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών

 

 

Συναδέλφισα Συνάδελφε,

 

Με νομοθετικές διατάξεις και προεδρικά διατάγματα εντός του 2017 μέχρι και προσφάτως, μετατράπηκαν σε Έμμισθα ορισμένα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, των οποίων ο Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας αποχώρησε για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία του ή απεβίωσε, και, εκτός των άλλων, προσωρινά ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊσταμένου των νέων ως άνω Έμμισθων πλέον Υποθηκοφυλακείων στους Προϊσταμένους (διεύθυνσης ή τμήματος) της Γραμματείας των οικείων Ειρηνοδικείων ή των οικείων Πρωτοδικείων όπου δεν υπάρχουν Ειρηνοδικείο ή Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειρηνοδικείου.

 

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (Γ.Γραμματέας, Γ. Διαμάντης και Ταμίας, Χρ. Καϋμενάκης) σε παράσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συναντήθηκε εκτάκτως με την κα. Σοφία Θελερίτη, Διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού της Δικαιοσύνης.

 

Εκφράσαμε προφορικά και με επιχειρήματα τις αντιρρήσεις και τη διαφωνία μας για την ανάθεση (και) καθηκόντων Υποθηκοφύλακα σε Δικαστικούς Υπαλλήλους (Προϊσταμένους) των Γραμματειών των Δικαστηρίων, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στο από 8 Αυγούστου 2017 έγγραφο του συναδέλφου Μιχάλη Γιαπαλή, αναπληρωτή Προϊσταμένου του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, το οποίο έγγραφο επιδώσαμε/κοινοποιήσαμε εγγράφως και ηλεκτρονικά στον Υπουργό της Δικαιοσύνης μέσω της διευθύντριας του γραφείου του. (Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ)

 

Επικαλεστήκαμε δε και άλλους λόγους που μας μετέφεραν προφορικά και ορισμένοι Προϊστάμενοι των ως άνω Ειρηνοδικείων και Υπηρεσιών, λόγους που έχουν σχέση όχι μόνο με το πρόσθετο φορτίο (και μάλιστα ενός άγνωστου, πολύπλοκου και "δυναμικά" εξελισσόμενου γνωστικού αντικειμένου εργασίας των Υποθηκοφυλακείων, με το οποίο αντικείμενο δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι οι υπάλληλοι γενικά των Δικαστηρίων), αλλά και λόγους που έχουν σχέση κυρίως με τη μεταφορά σε υπαλλήλους των Δικαστηρίων μεγάλων και σημαντικών, τυπικών και ουσιαστικών ευθυνών και υποχρεώσεων, όπως π.χ. τα ζητήματα καθημερινής διοίκησης και εποπτείας του προσωπικού των τέως Άμισθων Υποθηκοφυλακείων, της λειτουργίας τους, της ανάθεσης και του επιμερισμού καθηκόντων κ.α., σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι τα περισσότερα εξ αυτών στεγάζονται όχι μόνο σε διαφορετικό κτίριο αλλά και σε διαφορετική και απομακρυσμένη περιοχή.

 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις επικείμενες ρυθμίσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, αναπτύξαμε και επιμέρους εναλλακτικές προτάσεις για την ανάθεση των καθηκόντων Προϊσταμένου των τέως Άμισθων Υποθηκοφυλακείων, προσωρινά και μέχρι την επιλογή "οργανικού" Προϊσταμένου τους - Προϊσταμένου τμήματος όπως προβλέπεται στην πρόσφατη νομοθετική διάταξη περί Εμμισθοποίησης Υποθηκοφυλακείων, στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ή σε άλλες διατάξεις, με τις οποίες ορίζονται και τα τυπικά προσόντα του και η διαδικασία επιλογής του.

 

Έκτοτε, από την Τρίτη 22 Αυγούστου μέχρι και σήμερα, επισκεφθήκαμε το Υπουργείο ξανά και ζητήσαμε αυτοπροσώπως και τηλεφωνικά να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, επισήμως, για ουσιαστική συζήτηση και λύσεις στο ως άνω ζήτημα.

 

Έτσι, η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017, ώρα 12:00, με τον κ. Γεώργιο Σάρλη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, παρουσία και των ειδικών συμβούλων του και διοικητικών παραγόντων, για το ως άνω ζήτημα καθώς και για τα άλλα σημαντικότατα ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα της επιλογής Προϊσταμένων Διεύθυνσης Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, της ανακατανομής των οργανικών θέσεων, των προσλήψεων, ορισμένων θεσμικών επειγόντων αιτημάτων μας που έχουν σχέση με των Κώδικά μας κ.α., για τα οποία ζητήματα υπάρχουν ή υπάρχει η τυπική δυνατότητα να υπάρξουν ορισμένες εξελίξεις ενόψει και της επεξεργασίας και κατάθεσης νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου της Δικαιοσύνης. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για όλα τα εν εξελίξει ζητήματα και αιτήματα του κλάδου μας.

 

Το Προεδρείο της ΟΔΥΕ