ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 20/02/2019

Αρ.Πρωτ. 23

 

Το σχέδιο του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής για τον Νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν πριν περίπου 2 χρόνια.

Η ΟΔΥΕ, δια των εκπροσώπων της στην Επιτροπή αυτή, συνέβαλε με προτάσεις και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και με την παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Πολλές από τις προτάσεις μας υιοθετήθηκαν ενώ άλλες απορρίφθηκαν.

 

Θεωρούμε ότι ο νέος Κώδικας στη μορφή του Σχεδίου που κοινοποιείται αποτελεί έναν σύγχρονο Νόμο προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα. Μέχρι την ψήφισή του, η οποία αναμένεται να γίνει από την παρούσα Βουλή, όπως δεσμεύτηκε ο ίδιος ο ΥΔΔΑΔ, αλλά και πιέζει η ΟΔΥΕ, θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο για προτάσεις βελτιώσεις από τον οποιονδήποτε (ΟΔΥΕ Συλλόγους φυσικά μέλη), μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης.

 

ΚΔΥ - Συνολική Εισηγητική Έκθεση (αρχείο μορφής .pdf)

ΚΔΥ - Σχέδιο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (αρχείο μορφής .pdf)

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ