ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, Πέμπτη 07/09/2017

Αρ. Πρωτ. 66

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

Κοιν.: Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ

Σχετ.: Οι προηγούμενες με αρ. πρωτ. 64/29.8.2017 και 65/31.8.2017 σχετικές ανακοινώσεις του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (κάνε κλικ πάνω στους αρ. πρωτ. για να δεις τις ανακοινώσεις)

 

Συναδέλφισσα Συνάδελφε,

 

Όπως έχετε ειδοποιηθεί από 1/9/2017 με SMS, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:00, στο ως άνω γραφείο της ΟΔΥΕ, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη, όπως αυτή προέκυψε μετά από συσκέψεις μελών του Προεδρείου (Μ. Βεντούρης, Γ. Διαμάντης, Μ. Μισαηλίδου και Χρ. Καϋμενάκης), επικοινωνία με όλα τα άλλα μέλη του Προεδρείου και του Δ.Σ., και παρεμβάσεις/προτάσεις συναδέλφων μελών των Συλλόγων της Χώρας μέσω της ιστοσελίδας και της ομάδας επικοινωνίας μας στο facebook ή εγγράφως, ακόμα και προφορικά. Δηλαδή, στην αρχική ημερήσια διάταξη μπαίνουν όλα τα θέματα που επιθυμεί και προτείνει το κάθε μέλος του Δ.Σ., ο κάθε Σύλλογος και συνάδελφος. Αυτό θα καθιερώσουμε τουλάχιστον από εδώ και πέρα.

 

Διευκρινίσεις:

(α) Όπως έχει καθιερωθεί, θα καθοριστούν από το Δ.Σ. το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η χρονική σειρά με την οποία θα συζητηθούν. 
Λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προτάσεις περί αναβολής της συζήτησης για ορισμένα θέματα, τη διάρκεια της συνεδρίασης και τον επείγοντα ή μη χαρακτήρα των θεμάτων.

(β) Όπως αποφασίσαμε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ενημέρωση, η συζήτηση, οι τοποθετήσεις, οι προτάσεις και η ψηφοφορία επί αυτών θα γίνονται για το κάθε θέμα ξεχωριστά.

(γ) Εξετάζουμε τη δυνατότητα να καθιερώσουμε τον ορισμό εισηγητή/τριας για το κάθε θέμα.

(δ) Εννοείται ότι ο κάθε Σύλλογος και ο/η κάθε συνάδελφος από όλη τη Χώρα, με γραπτό και ηλεκτρονικό τρόπο/μέσο ή δια ζώσης, μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης της ημερήσιας διάταξης καθώς και στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ.

(ε) Σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00, θα συνεχιστεί/επαναληφθεί η συνάντηση εργασίας του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή και των αρμοδίων διοικητικών παραγόντων και ειδικών συμβούλων, για τα κλαδικά θέματα που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 65/31.08.2017 (κάνε κλικ πάνω στον αρ. πρωτ.) ανακοίνωση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, καθώς και για άλλα επείγοντα θέματα.

(στ) Έχουμε και προσφάτως ζητήσει συνάντηση και με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, αλλά...

(ζ) Συναδέλφισσα - Συνάδελφε, την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει εγγράφως η αναλυτική ενημέρωση σου για τις συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και για τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ (τρέχοντες διαγωνισμοί και διαγωνισμός του 1998).

2. Ανακατανομή οργανικών θέσεων: Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας - Αποδέσμευση οργανικών θέσεων Δακτυλογράφων και μετατροπή τους σε οργανικές θέσεις κλάδων Γραμματέων, Πληροφορικής και άλλων κλάδων (π.χ. Διερμηνέων, Φυλάκων, Τεχνικών), ύστερα και από συνάντηση/συνεννόηση με τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την επεξεργασία νέου κώδικα μας.

3. Διοίκηση των νέων Έμμισθων (πρώην Άμισθων) Υποθηκοφυλακείων - Προσωρινή αναπλήρωση των Προϊσταμένων τους - Έμμισθα και Άμισθα Υποθηκοφυλακεία και Εθνικό Κτηματολόγιο, γενικά.

4. Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών - Άρθρο 72 Ν.2812/2000 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 Ν.4356/2015 (το γνωστό λεγόμενο σκέτο άρθρο 48) - Συμμετοχή εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου που θα συνεδριάσει 12/9/2017 για επιλογή Διευθυντών - Αιτήσεις ακύρωσης της ΟΔΥΕ στο ΣτΕ και συναδέλφων στα Διοικητικά Δικαστήρια - Διαφωνία του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΣτΕ - Απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για επιλογή Προϊσταμένων στις υπηρεσίες τους - Υπηρεσιακοί φάκελοι και εκθέσεις αξιολόγησης - Αξιολόγηση - Δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό και έντυπο μέσο μαζικής ενημέρωσης - Σχετική απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου Αθηνών.

5. Συνέχιση και ολοκλήρωση του Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ της περιόδου 2012 - 2014 και επεξεργασία αναλυτικής εισήγησης προς το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ το οποίο και θα αποφασίσει για τον καταλογισμό συγκεκριμένων ποσών.

6. Λειτουργία και παραστάσεις Προεδρείου - Επιμέλεια και δημοσίευση πρακτικών και αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων και συσκέψεων κλπ.

7. Επιτροπή Επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων.

8. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την επαναλειτουργία του λογαριασμού Αλληλεγγύης που τηρείται στο ΕΤΕΑ (τέως Αρωγής και πρώην ΤΕΑΔΥ) και έχει έσοδα από την αμοιβή Γραμματέων Διαιτησιών και σκοπό την οικονομική ενίσχυση συναδέλφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Σχέδιο της οποίας ΚΥΑ είχε επεξεργαστεί και κοινοποιήσει στα συναρμόδια Υπουργεία το προηγούμενο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ!!!

9. ΙΔΑΧ, γενικά για την αλλαγή της εργασιακής σχέσης τους και τη μετατροπή της σε Δημοσίου Δικαίου και ειδικά για τις αναρρωτικές άδειες με αποδοχές που δικαιούνται, τη δυνατότητα ή μη επιλογής τους σε θέσεις Προϊσταμένων, κ.ά.

10. Υπερωρίες

11. Ταμείο Νομικών και λοιπά συνταξιοδοτικά θέματα (πχ αγωγές για αντισυνταγματικές και υπερβολικές κρατήσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, συντάξεις χηρείας κά)

12. ΜΤΠΥ.

13. Δημιουργία Ειδικού Κωδικού στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και προέγκριση εξόδων για τη μετακίνηση Δικαστικών Υπαλλήλων σε μεταβατικές έδρες των Διοικητικών Δικαστηρίων - Κινητοποιήσεις τους

14. Αναβάθμιση ιστοσελίδας ΟΔΥΕ και ομάδας επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο Facebook.

15. Συνδιάσκεψη των έξι Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων της Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας, η οποία θα γίνει στη Δράμα την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

16. Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει της Δ.Ε.Θ. - Ανακοίνωση και συμμετοχή της ΟΔΥΕ.

17. Συμμετοχή μας στην Ετήσια Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ, στη Θεσσαλονίκη, 13 και 14 Οκτωβρίου 2017.

18. (Βαθμολογική) Αναγνώριση προϋπηρεσίας μας στον ιδιωτικό τομέα.

19. Εθελοντική / Προαιρετική κινητικότητα.

20. Μητρώο επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο.

21. Δευτερεύων διατάκτης.

22. Ηλεκτρονικό Παράβολο.

23. Οικονομικές ενισχύσεις σε Συλλόγους, ύστερα από αίτημα τους για ενισχύσεις μελών τους με προβλήματα Υγείας και οικονομικά, και με την αναγκαία κι απαραίτητη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ως άνω, εφόσον βεβαίως ο οικείος Σύλλογος συμμετάσχει κατά το ήμισυ στην ενίσχυση του μέλους του.

24. Αθλοθέτηση χρηματικών βραβείων που θα απονεμηθούν σε κρατούμενους των φυλακών και θα αφορούν έργα των κρατουμένων τα οποία θα εκτεθούν στην 32η Πανελλήνια Έκθεσή τους.

25. Οικονομική ενίσχυση αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου της ΟΔΥΕ.

26. Ετήσια σύμβαση της ΟΔΥΕ για την ομαδική αποστολή SMS σε συναδέλφους των Συλλόγων όλης της Χώρας.

27. Έγκριση και πληρωμή δαπανών τρέχουσας περιόδου (πχ οδοιπορικά συνέδρων για το Συνέδριο Ιωαννίνων κ.ά.), προέγκριση μικρών δαπανών για το γραφείο της ΟΔΥΕ, συνεργασία με πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων κ.ά.

28. Συνδικαλιστικά δικαιώματα - περικοπή μισθού για χρήση συνδικαλιστικών αδειών - προσφυγή μας στην Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/82 - αμοιβή δικηγόρων.

29. Αποφάσεις του Συνεδρίου που έγινε στα Ιωάννινα το 2016.

30. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και δράσεων της ΟΔΥΕ - Εξέταση δυνατότητας και αναγκαιότητας πραγματοποίησης Συνεδρίου, Συνδιασκέψεων, Γενικών Συνελεύσεων, κινητοποιήσεων κ.ά.

31. Κανονικές άδειες

32. Επεξεργασία νέου κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

33. Επεξεργασία νέου οργανισμού δικαστηρίων.

34. Δικαστική Αστυνομία.

35. Ολοκλήρωση της διαδικασίας της τροποποίησης του Καταστατικού της ΟΔΥΕ όπως αποφασίστηκε στο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΔΥΕ το Νοέμβριο του 2015 στην Αθήνα.

36. Επιδόματα Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων οι οποίοι έχουν οριστεί με πράξη του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου.

37. Πλειστηριασμοί.

38. Άλλα τρέχοντα θέματα και εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα για οικονομικά και θεσμικά ζητήματα.

39. Ενίσχυση, Στελέχωση και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της αρμόδιας για τα Δικαστήρια, τους Δικαστικούς Υπαλλήλους και τους Δικαστικούς Λειτουργούς Διεύθυνσης "μας" στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου της Δικαιοσύνης.

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ