ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 03/04/2019

Αρ.Πρωτ. 33

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι,συναδέλφισσες,
 

    Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η με αριθμό 402/27.03.2019 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ,που αφορά αναπλήρωση  διοριστέων-λόγω μη αποδοχής, για την Προκήρυξη 2Κ/2017 του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).Την απόφαση αυτή γνωστοποιεί το ΑΣΕΠ με ανάρτηση στο Διαύγεια του με αρ.πρωτ.4570/2-4-2019(ΑΔΑ:6Ξ736Η6-ΖΙΧ) (κάντε κλικ εδώ για να το δείτε). Με την απόφαση αυτή διορίζονται (29) άτομα (επόμενοι στη σειρά του Πίνακα Κατάταξης), σε αντικατάσταση αντίστοιχων επιτυχόντων διοριστέων που δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού τους και διαγράφονται από τον Πίνακα Διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου της προαναφερόμενης Προκήρυξης. 

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ